Pengertian Gerak

A. Pengertian Gerak

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah gerak. Misalnya bus bergerak meninggalkan terminal, mobil bergerak menuju garasi, Fendy bergerak menuju ke sekolah, dan bulan bergerak mengelilingi Bumi. Apa sebenarnya arti gerak dalam fisika?.

Bus, mobil, Fendy, dan bulan dikatan bergerak karena mengalami perubahan kedudukan dari titik acuan. Titik acuan adalah suatu titik untuk memulai pengukuran perubahan kedudukan benda. adapun titik-titik yang dilalui oleh suatu benda ketika bergerak disebut lintasan. dari contoh-contoh diatas, suatu benda dikatakan bergerak terhadap benda lain jika mengalami perubahan kedudukan terhadap benda lain yang dijadikan titika acuan.

sebenarnya benda yang diam dapat juga dikatan bergerak, hal ini bergantung pada titik acuan yang dipakai dan kedudukan benda yang berubh terhadap titik acuan. Misalnya, seorangbsopir sedang menjalankan mobilnya kesebuah tempat. Orang yang berada di luar mobil melihat dan menganggap mobil tersebut bergerak. tetapi, sopir yang berada di dalam mobil menganggap benda-benda yang berada di luat (pohon, tiang listrik) yang bergerak. Dalam hal ini benda dikatakan bergerak realatif. jadi, gerak bersifat realatif apabila dilihat dari titik acuannya.

Bagaimanakah dengan matahari yang seolah-olah mengelilingi bumu? gerakan matahari ini disebut gerak semu. gerak semu adalah gerak sebuah benda yang diam tetapi tampak seolah-olah bergerak.

Iklan